• sanusan 5w

  Logo ka mijaaj bhi kuch atrangisa hota hai
  Kuch batoose mana lete hai aur
  Kuch appne appmai masroof hote hai
  Kuch ko dusron ki zindagi bohot dil chaspi hoti
  Aseebsi duniya hai
  Alagse log
  Magar peer bhi rehete hai
  Akk dusre ke jodd...
  ┬ęsanusan