• asfiya2410_khan 10w

    Ishq hona bhi zaroori hai shayari likhne ke liye, sirf kalam hi shayari likhti toh daftar ka har insaan galib hota...!!
    Šasfiya2410_khan