• arth666 9w

    # LikhAvAt mAi mEri kOi chuk nAhi
    kAlAm kE AlAwA kOi mAshuk nAhi
    Art Mujh mAiN pAisO ki bHukh nAhi #
    ©arth666