• zeeshan786 46w

    #khat

    Tere khat aaj mujhe latifey ki tarah lagte hain, khub hansta hu jahan jahan lafz-e-wafa aata hai