• gaurav03 5w

    Jab jindagi deti hai to ehsaan nahi karti..

    Or jab jindagi leti hai to leehaaj nahi karti...


    ┬ęgaurav03