• _margam_ 9w

    Ye jho bhi hai

    Tere liye nahi

    Kudh ke liye likha hun
    ©_margam_