• nehapujari1299 10w    "Jab kisi ki shikast par hasi aye tumhe,
    Toh samaj lena,
    Tumse zyada kamzor koi nahi hai"
    ©nehapujari1299