• anuraagt 23w

  জীৱন

  সকলো যাত্ৰাৰ এটা লক্ষ্য় আছে...
  এদিন শেষ হব শেষ নোহোৱা পথৰ
  শেষ জানো হয় পথিকৰ ?
  সকলো কাহিনীৰ শেষ আছে
  শেষ জানো হয় জিগ্য়াসাৰ ?
  আশাৰ জানো শেষ আছে,
  সপোনৰ জানো পৰিধি আছে,
  শেষ আছে জানো জীৱন পথৰ ??
  ©anuraagt