• prajuchettri1 5w

    मान्छे भनेको मासु lover हुनु पर्छ

    जाबो साग सब्जी lover त बाख्रा नी हुन्छ नी

    ©prajuchettri1