• thakoii 6w    Hazar shikwe... Kayi dino ki berukhi....!

    Bs unki ek hasi or sab rafa-dafa......    ©ViShAl.❤