• theholyshit 9w

    Don't be sad....
    When they say things behind uh .....
    Bhaii jalti hai unki ....
    Aur jalav❤️