• rustling_sprouts 34w

    Mujhe mere khooda se too door Nahi Kar saka
    ae pyaar! Ye hi to hai pramand ki Tu ae pyaar Nahi
    Teri mohabbat jab khooda ke lie meri ibadat ko bhi choti Kar Jaye
    To ana mere darwaze par tum, tab tumne falsafa bepannah mohabbat Kari mujhse.
    ©unfeigned_emotions