• psychicrima 10w

    Konse mordh par ghasitogay hume,
    Hum khud ko ghasitkar is mordh par aye hain..
    Counselor rim@
    (Nahi samajh aye kisiko toh plz comment below)