• kanchu_nawani 31w

  True Words

  You don't trust me,
  But I trusted you.
  You don't need me,
  But I wanted you.
  You hurt me,
  But I waited for you.
  Stop! But I am not foolish,
  To die for you.
  ┬ękanchu_nawani