• hayatbismafaruqi 6w

  Iss baat ko dil par mat
  layna ki aap ki
  jagah nechay hai
  ak vahi jagha hai jaha
  Par aap gir nahi saktay

  ©hayatbismafaruqi