• kiranjagdguru 22w

  --------

  ಅವಳ ಸೇವಂತಿ ಹೂ ಮಾಲೆಯ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಅವನು, ಮಾತನಾಡಿಸಲಾಗದೆ
  ವಿಲಿ ವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾನೆ.

  ದೂರದಿಂದಲೇ ಸನಿಹವಾಗುವ
  ಕನಸ ಕಾಣುವ ಅವನು,
  ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇ ಆಶಾಗೋಪುರ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ.