• scscalicut 45w

    ഓർമ്മയിൽ വേദനകൾ ബാക്കിയാക്കി..... ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അകന്നു പോകുന്നു ,ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചവർ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്നേഹത്തിനായി...
    ©scscalicult