• koushiki_simmi 10w

    Reality Check, 2020

    This year has already made several non- repairable scars on the human civilization.
    ┬ękoushiki_simmi