• fatima_rogo 5w

  Alhaji Abdullahi sani rogo
  (sarkin Yakin rogo)
  And
  Alhaji Mukhtar Abubakar imam
  And that of
  Alh.Sabo Wada Ringim
  (Baraden ringim)