• binay2018 23w

  ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲି,
  ବିସ୍ତାରୀତ ନିଳାଭ ଅନନ୍ତ ଗଗନ,
  ତାର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ତ ନଥିଲା,
  ନା ଥିଲା ନିଜସ୍ୱ ରଙ୍ଗ,
  ନା ନିଜର ଆକାର
  କିଛିବି ତ ନଥିଲା ସେଇଠି,
  ସମସ୍ତ ନିଶ୍ୱତାର ସତ୍ତ୍ୱେ
  କେତେ ବିଶାଳ ଥିଲା ଆକାଶ
  ବିଶାଳ ତ କମ୍ ପଡେ ମାପିବାକୁ
  ଅନ୍ତହୀନ ସେ ଅନନ୍ତ ଥିଲା ।

  Read More

  ଆକାଶ

  ଆକାଶର ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରେ
  ମହାଶୂନ୍ୟ ଢାଙ୍କିଦେଲା
  ତାର ନିଲାଭ ଚାଦର,
  ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଦୋଷେ
  ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଳିଦିଏ ପ୍ରେମର ନାଲିମା ।
  ଦିବସର ଭାନୁ ବିଞ୍ଚିଯାଏ ପ୍ରାଣଦାୟୀ ଉଷ୍ମତା,
  ଶିତଳତା ଭରିବାକୁ ପ୍ରାଣୀ ହୃଦୟରେ
  ଜୋତ୍ସ୍ନା ବିଛାଡିଯାଏ ରାତ୍ରୀର ଚନ୍ଦ୍ରମା ।
  ବର୍ଷା ଆସେ, ଆକାଶର ଅଗଣାରେ
  ତାର ରଙ୍ଗୋଲି ଆଙ୍କିଦିଏ ବାଦଳ ସଜାଇ,
  ବାରୀଦ ଶିତଳାଇ ଦିଏ ଆକାଶର ଛାତି,
  ବର୍ଷିଯାଏ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କେତେ ଜଳ
  ଆକାଶର ଅଗଣାରେ ।
  ଆଙ୍କିଦିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆକାଶର
  ଖାଲି ଚାଦରରେ ।

  ହେଲେ, ଆକାଶ ତ ମହାଦାନୀ
  ରଖେନାହିଁ କିଛି ବି ସାଇତି
  ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଷ୍ମତା, ନା ଚାନ୍ଦର ଜୋଛନା
  ନା ବାଦଲ ନା ବାରୀ
  ସବୁ କିଛି ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ସତେ ଅବା
  ନିର୍ଲୋଭି ନିର୍ମୟା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଯୋଗୀଟିଏ ।
  ବିଶାଳତା ବଡକଥା ନୁହେଁ,
  ବିଶାଳ ହୃଦୟ ହିଁ ଜଗତରେ ସାର,
  ଆକାଶକୁ ଦେଖ, ତାଠାରୁ ଶିଖ,
  ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ଆଉ ସବୁରି ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଥାଇ
  କେତେ ଦୟାବାନ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅମ୍ବର !

  ©binay2018