• tilak_niki 30w

    Aihsas

    Jo log humein dukh dete hai unhein kabhi iss baat ka aihsas nhi hota ki unhone kya kiya hai...
    ┬ętilak_niki