• quazim 31w

    Kitna itra Raha hai murak,
    Talab ke Kamal Ko chor Kar, kagaj ke phool par mandra raha hai.