• twentyinlove 4w

    Teri narazgi jayaz hai,
    Main bhi khud se khush nahi aajkal !
    ☹️
    ©twentyinlove