• adabwale 6w

    Behad thanda ssya hen tumari Ghar ki chat ka
    Me Dave se khe skta hum tum hram nhi kmate
    ©adabwale