• lekhika_ 5w

    Banna hi hai to dost bano.!
    Pyaar kaha hi sacha hota hai..?
    ©lekhika_