• abhi_k 6w

  L.O.V.E

  L : losing
  O : of
  V : valuable
  E : enemies
  ©abhi_k