• meghsshah 24w

    જ્યારે આપણને એવું લાગે કે આપણા માંથી બધું ખાલી થઈ ગયું આપણે સાવ શૂન્ય થઈ ગયા છીએ તો એ આપણા માટે એક ઇશારો હોય છે નવી શરૂઆત માટે નો.... કારણકે આપણે દુખી હોઈશું ત્યારે જ એવું લાગશે બાકી... સુખ માં એકલતા માટે કોઈ જગ્યા નથી....
    © Meghsshah
    3/7/18 12:55 A. M.