• morpheme 9w

  Tum tabdil nahi ho sakte
  Aur bina tabdili kae
  Mae tumhe kubul nahi kar sakti
  Ab toh Mamla yanha tak pahunch gaya hae
  Ki taumr alaidgi
  Ab dur nahi