• _the_sadsoul 23w

  Bichar gaya ham

  Aupko yaad karna mare adat sehogaye.
  Aupko buljana mushkil sehogaye.
  Pahala aup hamsa baintha mohabat karta tha.
  Lakin ab aup hamsa baintha nafrat karta ha
  Yeh kaise kudrat ka khal ha.
  Phala milaya,
  Aub bichar diya