• rosika 35w

  உடன் பிறப்பின் பிஞ்சு விரலை
  பிடிக்க ஆசை.... இருப்பினும்
  அவனுக்கு வலிக்க கூடாது
  என எண்ணி தொட்டு தொட்டு
  பார்ப்பதும்...அதற்கு அவனும்
  அன்பாய் சினுங்குவதும்...
  வாழ்வின் ஓர் அழகான தருணம்
  ©rosika16Apr 18