• inkytash 23w

  kitabe

  kitabe toh bhot sari he
  padhne ke liye...
  kash koi ho jo
  hume padhe...
  kuch panne humare...
  ©inkytash