• mantal_boy 35w

    Truth

    Vikas Kon Kon Manta Hai Ishaq Khuda Hai,
    Vikas Kon Kon Manta Hai Ishaq Khuda Hai,
    Vikas Our Har Koi Janta Hai Ki Khuda Sabko Nahi Milta.


    ©mantal_boy