• compassionatefighter 10w

  Saccha pyaar ek nasha hai,
  Sirf ek he ke saath hota hai,
  Baar baar hota hai..
  Baar baar kiya hua naya lagta hai...
  Kyunki Saccha pyaar ek nasha hai,
  Sirf ek he ke saath hota hai....
  Kyunki dil se hota hai......
  ┬ęcompassionatefighter