• healer97 22w

    সুতীব্ৰ আবেগ আৰু অস্বস্তি
    সেই ৰাতিতো আছিল এক অদ্ভুত ৰাতি
    অসহনীয় মৰ্মান্তিক বেদনাৰ সুদীৰ্ঘ সময় পাৰ কৰি
    হৈ পৰিছো নীৰৱ, অশান্ত হুমুনিয়াহ, বিষন্ন মন