• wordcore_writer 10w

  Ye samay ka khel hain janab
  ek din mein ameer ban sakte ho,
  aur ek din mein gareeb
  ek din mein mashoor ban sakte ho
  ek din mein saamanya

  ek din mein zindagi bhar ka
  kaam kar sakte ho
  Aur ussi ek din mein zindagi
  kho baith sakte ho

  Woh kya hain na janab samay
  badi shaatir cheez hain.
  Jab milein tab jee lo
  Apno ko zara kareeb se dekh lo
  ©wordcore_writer