• letmego_rebah 22w

    Isabuhay

    Ang buhay ay isang gyera kailangan mong lumaban kung nais mong manatiling buhay.


    ©letmego_rebah