• o_m_k_a_r 22w

    Har kahani ka ek ant hota hai
    Par sirf zindagi mai har ek ant
    Ek nayi shuruwat ki pehel hoti hai

    ©omkar4793