• wrongsubtitles 28w

  જીવન

  કેમ કરીને જીવવું છે જીવન?
  ઈચ્છાઓ અને વાસના જેમા જીવંત,
  એ જ માટીનુ યંત્ર લઈને, ભાવનાની ઊર્જા સાથે,
  સંબંધની રમત રમતા, આપણે સજીવન,
  કેમ કરીને જીવવું છે જીવન?
  લક્ષ્ય છે તારુ મોક્ષનુ, જીવન એક લોભ છે,
  ઈશ્વર છે જ્ઞાનનો સાગર, જ્ઞાનથી જ મોક્ષ છે.

  મુઢ બની સાંભળતો રહ્યો, આ જ્ઞાનની સુંદર કલ્પનાઓ,
  જ્ઞાની નિ:શબ્દને પુછે, શું સમજ્યો તુ શાસ્ત્રોનો અર્થ ?નિ:શબ્દ કહે અજ્ઞાની છુ હુ આ જ્ઞાન ક્ષેત્રમા,
  શાસ્ત્રનુ જ્ઞાન અપાર,
  શું કામ વિચારુ કેમ કરીને જીવવું,
  જ્યારે ઈશ્વર મારુ કર્મ છે અને જીવન મારો મોક્ષ.

  ©નિ:શબ્દચિંતન