• morte0 10w

    ItNa BaDal jAna ha loG
    TAras jAaye Pahle Jesa
    dekHne ke liYE
    ©saadgiatri