• tahahah 6w

    Likhna baes ek sirf zariya hogaya meri mohabbat batlaneka,
    Meri kahani ko nazar andaaz toh tune khub kiya ae mahboob
    ┬ętahahah