• i_salafiyah 9w

    Th3 wØrSt kiNd Øf pain iS g3TtiNg hUrT bY tH3 p3rSøn
    YØu 3xpLaiN3d yØuR PaiN tØ.
    ©i_salafiyah