• saherr 5w

    Suna hai,

    Ishvar ko mandir se zyada insaan k dil me rahena psand hai,

    Q ki mandir me insaan ka diya jalta hai,

    R dil me ishvar ka diya jalta hai...


    Saher faizabadi