• khamds 10w

    Perbezaan antara kebenaran dengan kesesatan itu jelas.
    Setiap hasrat dan perbuatan dilakukan untuk mematuhi perintah apa dan siapa?
    Andai untuk mematuhi perintah selain Tuhan Yang Esa Pencipta dan Pemilik sekalian alam, itulah kesesatan jelas.
    Semaklah.
    Kamu akan kembali kepadaNya dan di soal setiap perbuatan di dunia.