• farhaaniyat 6w

    Ek kharoch kisi ko lagi pura shaher dekhne aaya
    Yaha koi mujhsa grib train se kat ke margya
    Kisi ne kbhr bhi naa li

    Farhan sayyed