• yazdankhalil 26w

    I wish I could hold your hand,
    I wish I could hug you,
    I wish I could explain my worst life without you,
    I wish I could explain how I'm surviving

    ©yazdankhalil