• prabhukalyan 6w

    GARV

    Yea insan tujhe kis baat ka ghamand hai.
    Paiso par,shaano shaukat par Ya aur kis chiz ke upar..
    Kavi bukhar ke waqt khud se panni ka Patti utara hoga toh uss din tujhe pata chal jaega tu kitna dhan ban hai..
    ©prabhukalyan