• royal2982 5w

    Chheen liya gaya mujhse mere azaad hone ka khitab

    Nakal karke bhi bhar nahi paata hoon mai unka hisaab
    : Shanu