• prajuchettri1 10w

  Abo aucha hai live ko barsat

  Duniya var ko drummer, guitarist, madalist

  Haru , live and last ma singer

  Ani vai tika ko din bata

  Sab specialist haraucha  ┬ęprajuchettri1