• parth450 9w

    Chali jao

    arz Kiya hai ki mohabbat ke irade se I Ho tu chali jao
    mohabbat ke irade se I Ho To chali jao
    Q ki aksar ya tute Dil kisi ke Kam nahin aatea
    ©@parth4500