• gunnah 5w

  Akhir kyu har din rone ki
  wajah mil jati hai
  akhir kyu har din
  ghum apna pata
  mujho baatati hai
  akhir kyu kissi se pyarr
  nhi milta
  akhir kyu sab chod jaate hai
  akhir kyu ....
  akir kyu...
  ??


  ishq_gunnah
  shanz